RSS nieuws - Sitemap
 • Woord vooraf

  Het Mechels brandweerkorps is een beroepskorps dat behoort tot de categorie Y. Het bestaat uit 3 compagnies die elk onderverdeeld zijn in zes ploegen en werken in een 24 u continudienst. Er is een dagelijkse bezetting van 19 mensen in de kazerne aanwezig.
  Meer info ....
 • Brandinterventies

  Bekijk onze brandinterventies. Let op! door omstandigheden is er van bepaalde jaren geen info meer terug te vinden, daarom start onze database pas in 1951.
  Interventies ...
 • Gaspakinterventies

  Er werd fors geinvesteerd in de veiligheid van het personeel. Zo hebben we nu de mogelijkheid om bij een gaspakinzet de persluchtvoorraad van de gaspakdrager te controleren via een controlepanel.
  Meer info ...
 • Brandbestrijding

  Het blussen van branden is één van onze taken, maar er zijn nog tal van andere zaken waarvoor de brandweer wordt ingezet.
  Meer info ...
 • Rookmelders

  Opgelet! Vanaf 1 januari 2013 is een rookmelder verplicht in alle huurwonigen. Hij kan je leven redden. Plaats er minstens 1 in je woning.
  Meer info ...
 • Oefenbeleid

  Regelmatig worden er nieuwe technieken m.b.t brandbestrijding voorgesteld. Onze mensen nemen jaarlijks deel aan diverse oefensessies, waaronder trainingen op flashover en backdraft situaties, hittegewenning en diverse hulpverleningstechnieken.
  Meer info ...
 • Wagenpark

  Dit bestaat momenteel uit 26 voertuigen. Onze nieuwste aanwinst is de Volvo ladderwagen met knikarm en heeft een bereik van 32 m. Ook in 2013 worden er nieuwe voertuigen verwacht.
  Meer info ...
 • Nieuwe technieken

  De evolutie in de brandbestrijding verandert snel. Steeds weer worden nieuwe blustechnieken ontwikkelt. Elke brandweerman moet deze onder de knie hebben en krijgt hiervoor de nodige opleiding, zowel intern als extern.
  Meer info ...

Goedemorgen beste bezoeker,

Mechelen donderdag, 17 april 2014

leuk dat je een bezoek brengt aan onze site.

Wij beschermen niet alleen de stad Mechelen, maar ook de fusiegemeenten, Sint Katelijne en OL-Vrouw Waver, Bonheiden en Rijmenam, met een totale populatie van ongeveer 200.000 inwoners. In het kader van de SAH (Snelst Adequate Hulpverlening) komen daar ook de gemeenten Zemst en Hofstade bij.

De hervorming van de civiele veiligheid heeft voor heel wat veranderingen gezorgd. Zo werd de provincie Antwerpen ingedeeld in 5 nieuwe hulpverleningszones. Mechelen is nu regiohoofd van de brandweerzone Rivierenland.

De laatste stap in de hervorming van de civiele veiligheid

Een positief en geharmoniseerd statuut voor de brandweer en een verdrievoudigde en gegarandeerde financiering van de 34 hulpverleningszones.

14/03/2014. Vicepremier, minister van Binnenlandse Zaken en Gelijkheid van Kansen, Joëlle Milquet is verheugd met de vooruitgang die werd geboekt in het brandweerdossier.

De Ministerraad heeft een essentieel project van koninklijk besluit goedgekeurd met betrekking tot de financiering van de 34 toekomstige hulpverleningszones en van de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (DBDMH).

De goedkeuring volgt op het akkoord in een recente Ministerraad in tweede lezing over de ontwerpen van koninklijk besluit omtrent, enerzijds, het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones en, anderzijds, het geldelijk statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones.

Deze ontwerpen van koninklijk besluit met betrekking tot de financiering en het statuut van de brandweer zijn een onderdeel van de teksten die de hoeksteen vormen van de hervorming, aan de gang sinds de bekendmaking van de wet van 15 mei 2007 omtrent de civiele veiligheid.

Dankzij deze ontwerpen kan de hervorming gefinaliseerd worden, nadat de jongste jaren tal van wetten en koninklijke besluiten werden genomen.

Statuut Personeel

Tips

 • Een elektrisch defect ligt vaak aan de basis van een woningbrand. Tot de voornaamste oorzaken van dergelijke branden behoren:

  - Overbelasting van elektrische kabels
  - Kortsluiting
  - Defecte contacten die leiden tot oververhitting

 • Hierna krijg je nog een aantal preventietips in het kader van veilig omgaan met elektriciteit en elektrische toestellen en rookmelders.

  Lees verder ...