RSS nieuws - Sitemap
 • Woord vooraf

  Het Mechels brandweerkorps is een beroepskorps dat behoort tot de categorie Y. Het bestaat uit 3 compagnies die elk onderverdeeld zijn in zes ploegen en werken in een 24 u continudienst. Er is een dagelijkse bezetting van 19 mensen in de kazerne aanwezig.
  Meer info ....
 • Brandinterventies

  Bekijk onze brandinterventies. Let op! door omstandigheden is er van bepaalde jaren geen info meer terug te vinden, daarom start onze database pas in 1951.
  Interventies ...
 • Gaspakinterventies

  Er werd fors geinvesteerd in de veiligheid van het personeel. Zo hebben we nu de mogelijkheid om bij een gaspakinzet de persluchtvoorraad van de gaspakdrager te controleren via een controlepanel.
  Meer info ...
 • Brandbestrijding

  Het blussen van branden is één van onze taken, maar er zijn nog tal van andere zaken waarvoor de brandweer wordt ingezet.
  Meer info ...
 • Rookmelders

  Opgelet! Vanaf 1 januari 2013 is een rookmelder verplicht in alle huurwonigen. Hij kan je leven redden. Plaats er minstens 1 in je woning.
  Meer info ...
 • Oefenbeleid

  Regelmatig worden er nieuwe technieken m.b.t brandbestrijding voorgesteld. Onze mensen nemen jaarlijks deel aan diverse oefensessies, waaronder trainingen op flashover en backdraft situaties, hittegewenning en diverse hulpverleningstechnieken.
  Meer info ...
 • Wagenpark

  Dit bestaat momenteel uit 26 voertuigen. Onze nieuwste aanwinst is de Volvo ladderwagen met knikarm en heeft een bereik van 32 m. Ook in 2013 worden er nieuwe voertuigen verwacht.
  Meer info ...
 • Nieuwe technieken

  De evolutie in de brandbestrijding verandert snel. Steeds weer worden nieuwe blustechnieken ontwikkelt. Elke brandweerman moet deze onder de knie hebben en krijgt hiervoor de nodige opleiding, zowel intern als extern.
  Meer info ...

Goedenacht beste bezoeker,

Mechelen zaterdag, 19 april 2014

leuk dat je een bezoek brengt aan onze site.

Wij beschermen niet alleen de stad Mechelen, maar ook de fusiegemeenten, Sint Katelijne en OL-Vrouw Waver, Bonheiden en Rijmenam, met een totale populatie van ongeveer 200.000 inwoners. In het kader van de SAH (Snelst Adequate Hulpverlening) komen daar ook de gemeenten Zemst en Hofstade bij.

De hervorming van de civiele veiligheid heeft voor heel wat veranderingen gezorgd. Zo werd de provincie Antwerpen ingedeeld in 5 nieuwe hulpverleningszones. Mechelen is nu regiohoofd van de brandweerzone Rivierenland.

Brandweer groeit uit tot bedrijf met 750 mensen

Alle brandweerkorpsen in het arrondissement Mechelen en de Rupelstreek vormen vanaf volgend jaar één grote hulpdienst. De zone Rivierenland moet ervoor zorgen dat de burger in nood nog efficiënter wordt geholpen.

De invoering van de zone is een gevolg van de nationale brandweerhervorming die donderdag door minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (cdH) in de kazerne van Mechelen werd voorgesteld.

Burgemeester Bart Somers was daar een sleutelfiguur in, zegt de minister. Als voorzitter van de commissie veiligheid binnen de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) is Somers tevreden over het bereikte akkoord.

Wij hebben gewacht op deze hervorming om aan de Nekkerhal een nieuwe brandweerkazerne te bouwen. Ik ben blij dat wij daar nu eindelijk werk van kunnen maken, stelt hij.

Al langer samenwerking

In de praktijk werken de vijftien brandweerkorpsen in de ruime Mechelse regio al langer samen. Bijvoorbeeld onze duikersteams, onze gaspakkendragers en onze meetploegen voeren al geruime tijd samen interventies uit. Ze oefenen ook samen, vertelt kapitein Jan Pacqué van Mechelen.

Om de samenwerking symbolisch in de verf te zetten, hebben alle brandweermannen en -vrouwen in de streek ook dezelfde kleding gekregen.

Betere bescherming

Nu hebben de oversten nog acht maanden de tijd om de nieuwe zone officieel te maken. De federale overheid heeft zich geëngageerd om alle kosten die de hervorming met zich meebrengt te dragen. Voor onze brandweermensen vertaalt zich dat in een betere persoonlijke bescherming, maar ook in meer opleidingen.

We zijn nu een bedrijf met 750 mensen. De meeste zijn vrijwilligers. Zo'n 140 beroeps, legt Booms brandweercommandant François Van den Eynde uit. Hij is coördinator van de zone en zal begin 2015 worden opgevolgd door een zonecommandant. Zelf is hij geen kandidaat. Voor de functie valt de naam van Mechels bevelhebber Philippe Maudens, maar er is nog niets beslist.

Samen materieel kopen

Met federaal geld heeft de zone Rivierenland ondertussen ook al het eerste materieel aangekocht. Voor interventies op gevaarlijke wegen beschikken enkele korpsen reeds over een signalisatiewagen om de manschappen beter te beveiligen. Zo'n voertuig is ondertussen ook voor de collega's van Heist-op-den-Berg en Lier besteld, vertelt kapitein Van den Eynde. De post Bornem zal de nieuwe verzorgingscontainer van de zone stallen. Daarmee zullen we tijdens grote interventies over een mobiele ruimte met sanitair beschikken, geeft de Boomse commandant aan.

Hoofdpost

De hoofdpost wordt logischerwijze gevestigd in Mechelen, de centrumstad van de zone. Bij de opmaak van de plannen voor onze nieuwe kazerne houden wij daar rekening mee, zegt Jan Pacqué. Verder in de toekomst wil de zone bekijken hoe de hulpverlening nog efficiënter kan worden georganiseerd. In negentig procent van ons gebied is de aanrijtijd optimaal. Onder andere in enkele delen van Heist-op-den-Berg stelt zich nog een probleem. Wij moeten ons ook de vraag durven stellen of een korps dat zes keer per jaar met een ladderwagen uitrukt er effectief een nodig heeft. Zo'n voertuig kost toch gauw 650.000 euro, zegt Van den Eynde nog.

Tips

 • Een elektrisch defect ligt vaak aan de basis van een woningbrand. Tot de voornaamste oorzaken van dergelijke branden behoren:

  - Overbelasting van elektrische kabels
  - Kortsluiting
  - Defecte contacten die leiden tot oververhitting

 • Hierna krijg je nog een aantal preventietips in het kader van veilig omgaan met elektriciteit en elektrische toestellen en rookmelders.

  Lees verder ...