Wij beschermen een populatie van ongeveer 200.000 inwoners en staan 24 u op 24 ten dienste van de bevolking Ons korps beschikt over enkele specialisatieteams waaronder een gaspak en klimteam Opleiding en vorming staat centraal voor alle manschappen en is van groot belang Wij beschikken over een professioneel duikersteam dat bestaat uit 18 gebreveteerde duikers Brandbestrijdng is één van onze belangrijkste taken, volg onze interventies
Wij beschikken over een uitgebreid en modern wagenpark dat bestaat uit 30: VOERTUIGEN

Goedemorgen beste bezoeker,

Mechelen: woensdag, 29 juli 2015

Sinds 1 januari 2015 is de hulpverleningszone Rivierenland officieel van start gegaan. Deze zone komt er na een hervormingsproces van meerdere jaren. In deze zone vormen 19 gemeenten en 15 brandweerposten samen één grote brandweerorganisatie.

Bijgevolg verleent de zone brandweerzorg aan meer dan 400 000 inwoners.

Het ‘uur U’ van de overstap naar de zone is nu gerealiseerd. Cruciale problemen of knelpunten komen stilaan allemaal tot een oplossing.

De brandweerkorpsen in de regio worden vanaf nu verenigd tot één grote hulpdienst: "Brandweerzone Rivierenland."

De brandweerzone Rivierenland bestaat uit een netwerk van brandweerposten in volgende steden en gemeenten: Berlaar, Boom, Bornem, Duffel, Heist-op-den-Berg, Hemiksem, Lier, Mechelen, Niel, Nijlen, Putte, Puurs, Rumst, Sint-Amands, Willebroek, Aartselaar, Bonheiden, Schelle, Sint-Katelijne-Waver.

Zone Rivierenland moet ervoor zorgen dat inwoners in nood nog efficiënter worden geholpen.

Nieuwsbrief Rivierenland

Update: 7e uitgave

Geschiedenis

Ken je de geschiedenis van het Mechels brandweerkorps?

Het oudst bewaarde reglement is dat van 1822. Er was toen in feite nog geen sprake van een echt brandweerkorps.

Aan het hoofd stond de stadsbouwmeester en alle stadswerklieden waren verplicht mee te helpen tijdens het blussen.

Van het prille begin tot het korps vandaag. De evolutie in de 19e en 20 eeuw, van vrijwillig gewapend korps tot het huidige beroepskorps.

Wie waren de bevelhebbers van toen, anekdotes, de verschillende locaties van de kazernes.

Evolutie van het korps

Je kan alles terugvinden op:

De Mechelse Pompiers

Preventie in de kijker

Meer en meer mensen stellen het verplicht onderhoud van hun installatie uit. Daardoor verhoogt de kans op CO-gevaar.

Jaarlijks vallen er gemiddeld 1250 CO-slachtoffers waarvan er in "2013" 26 stierven.

Lees meer ...

Waar in huis hang je rookmelders?

We hebben het gekende rookmeldershuis grondig herbekeken en aangepast aan de huidige manier van wonen en leven.

De nieuwe versie vind je hier terug.

Brandveiligheid

Is mijn woning brandveilig? Heb je al eens stilgestaan bij de gevaren?

Brandveilig leven

Regelgeving

Verzameling van de wetten, besluiten en omzendbrieven over civiele veiligheid.

Regelgeving

MO van 25 juni 2015 betreffende de lopende aanwervingsprocedures voor onderluitenanten

Ministerieel besluit van 11 juni 2015 tot vaststelling van de lijst met lichtere, aangepaste betrekkingen

MO van 28 mei 2015 betreft markering van brandweerheelmen en nieuwe insignes

MO van 23 april 2015 betreffende het dragen van veiligheidsgordels in brandweervoertuigen

FAQ Statuut (Update)

Wespenverdelging... belangrijke wijziging

Lees verder ...

Processierupsen !

Vanaf 2015 dient de verwerking van de nesten volledig verwerkt te worden door de stad of gemeente zelf.

Lees verder ...

Wist je dat ...

  • Brandweer Mechelen is regiohoofd van de nieuwe hulpverleningszone Rivierenland
  • Je kan 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 naar onze centrale bellen voor hulp.

Contacteer ons

  • Algemeen nummer: 015/ 280 280
  • Dringende interventie: 112
  • Fax: 015/ 21 97 90
  • brandweer Mechelen