Wij beschermen een populatie van ongeveer 200.000 inwoners en staan 24 u op 24 ten dienste van de bevolking Ons korps beschikt over enkele specialisatieteams waaronder een gaspak en klimteam Opleiding en vorming staat centraal voor alle manschappen en is van groot belang Wij beschikken over een professioneel duikersteam dat bestaat uit 18 gebreveteerde duikers Brandbestrijdng is één van onze belangrijkste taken, volg onze interventies
Wij beschikken over een uitgebreid en modern wagenpark dat bestaat uit 30: VOERTUIGEN

Goedemorgen beste bezoeker,

Mechelen: vrijdag, 19 december 2014

Na de gasramp in Gellingen in 2004 werd beslist dat de brandweer hervormd moest worden.

In 2007 werd een wet gepubliceerd die de krijtlijnen van de brandweerhervorming uiteen zet. Drie grote principes vormen de basis van deze kaderwet.

Ten eerste dat de burger heeft recht op de snelste adequate hulp; op eenzelfde basisbescherming tegen eenzelfde bijdrage en schaalvergroting is noodzakelijk.

De burger heeft recht op de snelste adequate hulp; elke burger heeft recht op eenzelfde basisbescherming tegen eenzelfde bijdrage en schaalvergroting is noodzakelijk.

Naar aanleiding van die wet werd de Zone Rivierenland opgericht, waarvan Mechelen regiohoofd is.

De zone groepeert 15 korpsen die samen 19 gemeenten beschermen met een totale populatie van 400.000 inwoners.

De brandweerhervorming wordt stapsgewijs ingevoerd. Vandaag wordt alles voorbereid om op 1 januari 2015 een volwaardige zone te zijn.

Infobrochure Hulpverleningszone Rivierenland

Geschiedenis

Ken je de geschiedenis van het Mechels brandweerkorps?

Het oudst bewaarde reglement is dat van 1822. Er was toen in feite nog geen sprake van een echt brandweerkorps.

Aan het hoofd stond de stadsbouwmeester en ale stadswerklieden waren verplicht mee te helpen tijdens het blussen.

Van het prille begin tot het korps vandaag. De evolutie in de 19e en 20 eeuw, van vrijwillig gewapend korps tot het huidige beroepskorps.

Wie waren de bevelhebbers van toen, anekdotes, de verschillende locaties van de kazernes.

Je kan alles terugvinden op:

De Mechelse Pompiers

Preventie in de kijker

Vanaf 1 oktober 2014 moeten alle huurwoningen voorzien zijn van rookmelders. Ook studentenwoningen vallen vanaf dan onder deze verplichting.

In elke studentenkamer en in elke gemeenschappelijke keuken moet er een rookmelder zijn. Deze nieuwe verplichting geldt zowel voor nieuwe als lopende huurovereenkomsten.

Waar in huis hang je rookmelders?

Door het promoten van voldoende rookmelders en een vluchtplan kunnen we samen levens redden.

We hebben het gekende rookmeldershuis grondig herbekeken en aangepast aan de huidige manier van wonen en leven.

De nieuwe versie vind u hier terug.

Brandveiligheid

Is mijn woning brandveilig? Heb je al eens stilgestaan bij de gevaren?

Brandveilig leven

Hervorming

De hervorming van de Brandweer heeft drie belangrijke doelstellingen: een optimale organisatie van de hulpverlening, het vergroten van de veiligheid van burgers en hulpverleners en de professionalisering van het werkkader.

Regelgeving

FAQ Statuut (Update)

FAQ Hulpverleningszones

Overgang prezones

FAQ statuut

Persbericht

Lees verder ...

BVV geeft infosessies over statuut en brandweerhervorming

Lees verder ...

Wist je dat ...

  • Brandweer Mechelen is regiohoofd van de nieuwe hulpverleningszone Rivierenland
  • Je kan 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 naar onze centrale bellen voor hulp.

Contacteer ons

  • Algemeen nummer: 015/ 280 280
  • Dringende interventie: 112
  • Fax: 015/ 21 97 90
  • brandweer Mechelen