Wij beschermen een populatie van ongeveer 200.000 inwoners en staan 24 u op 24 ten dienste van de bevolking Ons korps beschikt over enkele specialisatieteams waaronder een gaspak en klimteam Opleiding en vorming staat centraal voor alle manschappen en is van groot belang Wij beschikken over een professioneel duikersteam dat bestaat uit 18 gebreveteerde duikers Brandbestrijdng is één van onze belangrijkste taken, volg onze interventies
Wij beschikken over een uitgebreid en modern wagenpark dat bestaat uit 30: VOERTUIGEN

Goedenavond beste bezoeker,

Mechelen: zaterdag, 28 februari 2015

Sinds 1 januari 2015 is de hulpverleningszone Rivierenland officieel van start gegaan. Deze zone komt er na een hervormingsproces van meerdere jaren. In deze zone vormen 19 gemeenten en 15 brandweerposten samen één grote brandweerorganisatie.

Bijgevolg verleent de zone brandweerzorg aan meer dan 400 000 inwoners.

Het ‘uur U’ van de overstap naar de zone is nu gerealiseerd. Cruciale problemen of knelpunten komen stilaan allemaal tot een oplossing.

De brandweerkorpsen in de regio worden vanaf dan verenigd tot één grote hulpdienst: "Brandweerzone Rivierenland."

De brandweerzone Rivierenland bestaat uit een netwerk van de brandweerposten in volgende steden en gemeenten: Berlaar, Boom, Bornem, Duffel, Heist-op-den-Berg, Hemiksem, Lier, Mechelen, Niel, Nijlen, Putte, Puurs, Rumst, Sint-Amands, Willebroek, Aartselaar, Bonheiden, Schelle, Sint-Katelijne-Waver.

Zone Rivierenland moet ervoor zorgen dat inwoners in nood nog efficiënter worden geholpen.

Infobrochure Hulpverleningszone Rivierenland

Geschiedenis

Ken je de geschiedenis van het Mechels brandweerkorps?

Het oudst bewaarde reglement is dat van 1822. Er was toen in feite nog geen sprake van een echt brandweerkorps.

Aan het hoofd stond de stadsbouwmeester en ale stadswerklieden waren verplicht mee te helpen tijdens het blussen.

Van het prille begin tot het korps vandaag. De evolutie in de 19e en 20 eeuw, van vrijwillig gewapend korps tot het huidige beroepskorps.

Wie waren de bevelhebbers van toen, anekdotes, de verschillende locaties van de kazernes.

Je kan alles terugvinden op:

De Mechelse Pompiers

Preventie in de kijker

Vanaf 1 oktober 2014 moeten alle huurwoningen voorzien zijn van rookmelders. Ook studentenwoningen vallen vanaf dan onder deze verplichting.

In elke studentenkamer en in elke gemeenschappelijke keuken moet er een rookmelder zijn. Deze nieuwe verplichting geldt zowel voor nieuwe als lopende huurovereenkomsten.

Waar in huis hang je rookmelders?

Door het promoten van voldoende rookmelders en een vluchtplan kunnen we samen levens redden.

We hebben het gekende rookmeldershuis grondig herbekeken en aangepast aan de huidige manier van wonen en leven.

De nieuwe versie vind u hier terug.

Brandveiligheid

Is mijn woning brandveilig? Heb je al eens stilgestaan bij de gevaren?

Brandveilig leven

Hervorming

De hervorming van de Brandweer heeft drie belangrijke doelstellingen: een optimale organisatie van de hulpverlening, het vergroten van de veiligheid van burgers en hulpverleners en de professionalisering van het werkkader.

Regelgeving

FAQ Statuut (Update)

FAQ Hulpverleningszones

Overgang prezones

FAQ statuut

Persbericht

Lees verder ...

BVV geeft infosessies over statuut en brandweerhervorming

Lees verder ...

Nieuwsbrief Rivierenland

Tweede uitgave

Wist je dat ...

  • Brandweer Mechelen is regiohoofd van de nieuwe hulpverleningszone Rivierenland
  • Je kan 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 naar onze centrale bellen voor hulp.

Contacteer ons

  • Algemeen nummer: 015/ 280 280
  • Dringende interventie: 112
  • Fax: 015/ 21 97 90
  • brandweer Mechelen