RSS nieuws - Sitemap
 • Woord vooraf

  Het Mechels brandweerkorps is een beroepskorps dat behoort tot de categorie Y. Het bestaat uit 3 compagnies die elk onderverdeeld zijn in zes ploegen en werken in een 24 u continudienst. Er is een dagelijkse bezetting van 19 mensen in de kazerne aanwezig.
  Meer info ....
 • Brandinterventies

  Bekijk onze brandinterventies. Let op! door omstandigheden is er van bepaalde jaren geen info meer terug te vinden, daarom start onze database pas in 1951.
  Interventies ...
 • Gaspakinterventies

  Er werd fors geinvesteerd in de veiligheid van het personeel. Zo hebben we nu de mogelijkheid om bij een gaspakinzet de persluchtvoorraad van de gaspakdrager te controleren via een controlepanel.
  Meer info ...
 • Brandbestrijding

  Het blussen van branden is één van onze taken, maar er zijn nog tal van andere zaken waarvoor de brandweer wordt ingezet.
  Meer info ...
 • Rookmelders

  Opgelet! Vanaf 1 januari 2013 is een rookmelder verplicht in alle huurwonigen. Hij kan je leven redden. Plaats er minstens 1 in je woning.
  Meer info ...
 • Oefenbeleid

  Regelmatig worden er nieuwe technieken m.b.t brandbestrijding voorgesteld. Onze mensen nemen jaarlijks deel aan diverse oefensessies, waaronder trainingen op flashover en backdraft situaties, hittegewenning en diverse hulpverleningstechnieken.
  Meer info ...
 • Wagenpark

  Dit bestaat momenteel uit 26 voertuigen. Onze nieuwste aanwinst is de Volvo ladderwagen met knikarm en heeft een bereik van 32 m. Ook in 2013 worden er nieuwe voertuigen verwacht.
  Meer info ...
 • Nieuwe technieken

  De evolutie in de brandbestrijding verandert snel. Steeds weer worden nieuwe blustechnieken ontwikkelt. Elke brandweerman moet deze onder de knie hebben en krijgt hiervoor de nodige opleiding, zowel intern als extern.
  Meer info ...

Goedenavond beste bezoeker,

Mechelen woensdag, 23 juli 2014

leuk dat je een bezoek brengt aan onze site.

Wij beschermen niet alleen de stad Mechelen, maar ook de fusiegemeenten, Sint Katelijne en OL-Vrouw Waver, Bonheiden en Rijmenam, met een totale populatie van ongeveer 200.000 inwoners. In het kader van de SAH (Snelst Adequate Hulpverlening) komen daar ook de gemeenten Zemst en Hofstade bij.

De hervorming van de civiele veiligheid heeft voor heel wat veranderingen gezorgd. Zo werd de provincie Antwerpen ingedeeld in 5 nieuwe hulpverleningszones. Mechelen is nu regiohoofd van de brandweerzone Rivierenland.

Vacatures Brandweerman/-vrouw werfreserve

De stad Mechelen gaat over tot de aanleg van een werfreserve voor brandweerman/-vrouw met een geldigheidsduur van twee jaar.

De volledige functieomschrijving, de functievereisten, aanwervingsvoorwaarden en examenprogramma kan je HIER vinden.

Het verplicht te gebruiken inschrijvingsformulier kan je HIER vinden.

Het medisch attest voor de sportproeven kan je HIER vinden.

Een sollicitatie is slechts volledig indien al deze documenten in het bezit zijn van de stad uiterlijk op 04 augustus 2014 (postdatum). Enkel volledige kandidaturen worden verder opgenomen. Kandidaten die bij afsluiting van de inschrijvingen niet alle documenten volledig ingevuld hebben bezorgd, worden NIET toegelaten tot de selectieprocedure.

Om de kandidaten meer informatie te geven over de werking van de brandweer (shiften, taken, …), het examenprogramma en hen de gelegenheid te geven vragen te stellen, wordt een vrijblijvende informatiesessie georganiseerd.

Deze gaat door op dinsdag 02 september 2014 om 19.00 in de kazerne van de brandweer, Dageraadstraat, 4 - 2800 Mechelen.

Contactinformatie

E aanwervingen@personeelmechelen.be

VACATURE ZONECOMMANDANT

Voor de nieuwe hulpverleningszone Rivierenland wordt een oproep gedaan tot de kandidaten.

Wat houdt deze job in?

De zonecommandant verzekert, als operationeel coördinator, de strategische coördinatie in noodsituaties teneinde de noodsituatie zo snel en efficiënt mogelijk te bedwingen, door de menselijke en materiële schade maximaal te beperken.

De zonecommandant ziet erop toe permanent in staat te zijn om de operationele taken uit te voeren zodat de permanente beschikbaarheid van de hulpdiensten, volgens de meest recente goede praktijken, gewaarborgd is.

De volledige functiebeschrijving is opgenomen als bijlage van het koninklijk besluit van 26 maart 2014 tot vaststelling van het functieprofiel van de commandant van een hulpverleningszone en van de nadere bepalingen voor zijn selectie en zijn evaluatie.

KANDIDAATSTELLINGSFORMULIER ZONECOMMANDANT

Dit document stuurt u uiterlijk op vrijdag 22 augustus 2014 aangetekend aan de heer Bart Somers, voorzitter van de prézoneraad Rivierenland, Grote Markt 21 – 2800 Mechelen. De aangetekende zendingen die de voorzitter later bereiken, kunnen nog mee in aanmerking worden genomen enkel wanneer de zending uiterlijk op datum van 22 augustus 2014 werd afgegeven op het postkantoor. De datumstempel van afgifte van het postkantoor is hiervoor bepalend.

Het kandidaatstellingsformulier kan je hier downloaden.

Brandweer groeit uit tot bedrijf met 750 mensen

Alle brandweerkorpsen in het arrondissement Mechelen en de Rupelstreek vormen vanaf volgend jaar één grote hulpdienst. De zone Rivierenland moet ervoor zorgen dat de burger in nood nog efficiënter wordt geholpen.

De invoering van de zone is een gevolg van de nationale brandweerhervorming die donderdag door minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (cdH) in de kazerne van Mechelen werd voorgesteld.

Al langer samenwerking

In de praktijk werken de vijftien brandweerkorpsen in de ruime Mechelse regio al langer samen.

Bijvoorbeeld onze duikersteams, onze gaspakkendragers en onze meetploegen voeren al geruime tijd samen interventies uit.

Ze oefenen ook samen, vertelt kapitein Jan Pacqué van Mechelen.

Om de samenwerking symbolisch in de verf te zetten, hebben alle brandweermannen en -vrouwen in de streek ook dezelfde kleding gekregen.

Betere bescherming

Nu hebben de oversten nog acht maanden de tijd om de nieuwe zone officieel te maken. De federale overheid heeft zich geëngageerd om alle kosten die de hervorming met zich meebrengt te dragen. Voor onze brandweermensen vertaalt zich dat in een betere persoonlijke bescherming, maar ook in meer opleidingen.

We zijn nu een bedrijf met 750 mensen. De meeste zijn vrijwilligers. Zo'n 140 beroeps, legt Booms brandweercommandant François Van den Eynde uit.

Hij is coördinator van de zone en zal begin 2015 worden opgevolgd door een zonecommandant. Zelf is hij geen kandidaat. Voor de functie valt de naam van Mechels bevelhebber Philippe Maudens, maar er is nog niets beslist.

Hoofdpost

De hoofdpost wordt logischerwijze gevestigd in Mechelen, de centrumstad van de zone. Bij de opmaak van de plannen voor onze nieuwe kazerne houden wij daar rekening mee, zegt Jan Pacqué. Verder in de toekomst wil de zone bekijken hoe de hulpverlening nog efficiënter kan worden georganiseerd. In negentig procent van ons gebied is de aanrijtijd optimaal.

Hervorming

 • Op vrijdag, 18/04/2014, is de handleiding met betrekking tot het nieuwe administratief en geldelijk statuut van de brandweerlieden gepubliceerd op de website van de Algemene Directie Civiele Veiligheid van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

  Handleiding