In open lucht ...

Vaak bevindt men zich in een tijdelijke situatie en is men afhankelijk van ‘anderen’ om zich in veiligheid te kunnen brengen. Dit betekent een extra opdracht voor de verantwoordelijken van de voorzieningen omdat ze moeten instaan voor de veiligheid van de gebruikers.

De bevoegdheid voor de brandveiligheid in de voorzieningen is een gedeelde bevoegdheid van de federale overheid, de Vlaamse Gemeenschap en de gemeenten.

De federale overheid is bevoegd voor de algemeen geldende basisnormen voor de brandveiligheid. De gemeenten kunnen gemeentelijke verordeningen voor brandveiligheid uitvaardigen.

 • Veilig gebruik gasflessen

  gasflessenHet foutief gebruik van gasflessen brengt grote risico’s met zich mee.

  Hou daarom rekening met enkele aandachtspunten.

  • Bewaar gasflessen steeds rechtopstaand, ook tijdens het vervoer.
  • Beveilig tegen omvallen en toevallige aanrijding. Veranker gasflessen met een ketting en plaats hekwerk rondom de gasflessen.
  • Plaats gasflessen bij voorkeur in open lucht, beschermd tegen de inwerking van de zon. Voorzie anders voldoende verluchting in de bewaarplaats.
  • Plaats geen gasflessen binnen een straal van 1 m van een keldergat, een rioolopening of een ander lagergelegen opening.
  • Bewaar volle en lege flessen gescheiden.
  • Laat gasflessen enkel vullen door een erkend vulcentrum. De kranen van volle flessen moeten bijgevolg verzegeld zijn.
  • Maak gebruik van de correcte drukregelaars.
  • Gebruik de juiste slangen. Flexibele slangen hebben een lengte van maximaal 5 m. Vervang om de 5 jaar de slangen, of als je beschadigingen opmerkt.
  • Laat een controleorganisme een dichtheidsproef uitvoeren alvorens de installatie in gebruik te nemen.
  • Voorzie een brandblusser en een blusdeken.

  Let op!

  Voor het gebruik van gasflessen op het openbaar domein is de toestemming van de burgemeester nodig.

  Inkomende briefwisseling

  (brief, mail of fax) wordt ingeschreven op de dienst interne dienstverlening & protocol (015 29 78 11 of 015 29 78 12).

  De brieven worden door deze dienst toegewezen aan de bevoegde stadsdiensten.

  De stadssecretaris en de burgemeester nemen kennis van de ingekomen brieven en geven hun akkoord over de toewijzing van de brieven.

  Dit doe je door tijdig een brief te richten of te faxen (015 29 75 10) naar:

  College van burgemeester en schepenen
  Grote Markt 21
  2800 Mechelen

  Brieven mogen ook gemaild worden naar: Stadsbestuur Mechelen

 • Brandweer = hartveilig

  In België krijgen dagelijks 30 mensen een hartstilstand op het werk, op straat, tijdens het sporten,…. Slechts 5 tot 10 procent van hen overleeft dit. Een AED-toestel kan levens redden. Ook de brandweer beschikt over een AED-toestel.

  Wat doet een AED?

  AEDEen Automatische Externe Defibrillator is een draagbaar toestel dat een elektrische schok aan het hart toedient bij levensbedreigende hartritmestoornissen.

  Het toestel analyseert het hartritme van het slachtoffer en bepaalt automatisch of een stroomstoot het slachtoffer kan helpen.

  Dit is de enige doeltreffende behandeling voor een plotselinge hartstilstand.

  De toestellen zijn gebruiksvriendelijk en volledig veilig. Zodra de AED geactiveerd is, stuurt de adviesstem van het toestel de hulpverlening.

  Het toestel kan en zou door iedereen gebruikt moeten worden in geval van hartstilstand.

  Waar vind je AED’s?

  Niet enkel de brandweer beschikt over een AED-toestel. In Mechelen zijn verscheidene AED-toestellen beschikbaar:

  Openbaar domein

  • De Zeeridder (stadsgebouw) - Befferstraat 25 – voorgevel
  • Congres- en erfgoedcentrum Lamot - Van Beethovenstraat 8-10 – voorgevel Grand Café Lamot
  • Openbaar te gebruiken tijdens openingsuren

  Openbaar te gebruiken tijdens openingsuren

  • NMBS-station – centraal station
  • Federale Politie Zeutestraat 2
  • De Nekker, Nekkerspoel-Borcht 19
  • Hoofdzetel Rode Kruis – Motstraat 40
  • Vlaamse Kruis – Battelsesteenweg 315
  • Vrijbroekpark – Hombeeksesteenweg 264
  • ACV Mechelen – Onder-den-Toren 5
  • Utopolis Mechelen – Spuibeekstraat 5
  • Sporthal Appelaar – F. Van Geelstraat, Muizen (Mechelen)
  • Sporthal Arena – Pastorijstraat 50, Walem
  • Sporthal De Plaon – Eksterstraat 100
  • Sporthal IHAM – Bautersemstraat 57
  • Sporthal Kouter – Dorpstraat 67, Leest
  • Sporthal Paardenstraatje – Paardenstraatje 8 (zijstraat Veemarkt)
  • Sporthal Winketkaai – Winketkaai 39
  • Sportschuur Donkerlei – Donkerlei 72
  • Turnhal Gymnopolis – Plattebeekstraat
  • Zwembad Geerdegemvaart – Leliestraat 32

  Geen AED in de buurt?

  Een AED is een zeer nuttig toestel, maar niet altijd terug te vinden in je omgeving. Ook zonder AED is reanimatie noodzakelijk. Weinig personen zijn echter op de hoogte hoe een reanimatie correct uit te voeren.

  Op www.gezondheid.be vind je een video terug over het reanimeren van personen.

  Rode Kruis Vlaanderen biedt ook gratis EHBO-opleidingen aan, waarin het aspect reanimeren aan bod komt Reanimeren redt levens!

 • Vuurwerk, verknal het niet!

  Verjaardagen, carnaval, trouwfeest, Nieuwjaar,… vieren met vuurwerk? Wees bewust van de gevaren! Elk jaar vinden er talloze ongelukken plaats met blijvende brandwonden en verminking als gevolg.

  Als de burgemeester je toestemming verleent voor het afsteken van vuurwerk, doe dit dan met de nodige voorbereiding en voorzorgsmaatregelen.

  Door een verkeerd gebruik kan je feest ontaarden in een heuse nachtmerrie. Vuurwerk is geen speelgoed, maar een springstof!

  vuurwerkHet afsteken van vuurwerk of het laten ontploffen van voetzoekers, thunderflashes of knal- en rookbussen is verboden in Mechelen!

  Waarom zelf geen vuurwerk afsteken?

  Verwondingen

  Elk jaar vallen er in België meer dan 1000 gewonden door vuurwerk. Vuurwerk dat in je gezicht ontploft, kan je bovendien verminken voor de rest van je leven.

  Brandgevaar

  Woningen, bomen, struiken kunnen vuur vatten. Een bommetje in de brievenbus kan het hele huis in lichterlaaie zetten.

  Overlast

  Steek je vuurwerk af lang vóór en ná Nieuwjaar, dan verstoor je de nachtrust in de hele omgeving. Het afval van je vuurwerk belandt in tuinen, dakgoten en op straat.

  Dierenwelzijn

  Huisdieren raken in paniek bij het horen van knallende geluiden. Ze brengen zichzelf in gevaar en kunnen zelfs van huis weglopen. Door hun paniekreactie kunnen ze bovendien ongevallen veroorzaken.

  Tips voor wie een huisdier heeft:

  • straf je dier niet als het schrikt en negeer elke vorm van angst, om het niet nog angstiger te maken
  • hou honden altijd aangelijnd
  • laat katten de hele dag binnen
  • zorg er voor dat je dieren voorzien zijn van naam en adres.

  Wat als er toch een ongeluk gebeurt?

  Als iemand zich verbrandt aan vuurwerk, is de belangrijkste regel: eerst water, de rest komt later.

  Spoel de wonde eerst kort met koud water om de pijn weg te nemen en daarna met lauw water om de warmte af te voeren.

  Bij een ongeval moet je onmiddellijk de hulpdiensten verwittigen. Bel het nummer 112 en vraag een ziekenwagen.

  Het is tijdverlies om zelf naar een spoedafdeling te gaan. De ambulanciers zullen ter plaatse al de eerste handelingen stellen om erger te voorkomen.

  Of om te stabiliseren! Indien nodig word je op de spoedafdeling van het ziekenhuis doorgestuurd naar een brandwondencentrum.

  Afgerukte ledematen moet je koel houden op weg naar het ziekenhuis, maar er mag geen water, ijs of speeksel mee in contact komen.

  Let op!

  Het afsteken van vuurwerk is enkel met de toestemming van de burgemeester toegelaten. Een aanvraag doe je door een brief te richten naar:

  College van burgemeester en schepenen
  Grote Markt 21
  2800 Mechelen

  Meer concrete informatie en de vereiste documenten staan in de: voorwaarden tot het maken van vuurwerk

 • Een kampvuur, blijf vrolijke vrienden!

  Geen kamp zonder kampvuur. Besef echter dat het ontsteken van een kampvuur een aantal mogelijke risico’s met zich meebrengt.

  Een struik nabij het kampvuur die ontbrandt, rondvliegende gensters die brandwonden of vuur kunnen veroorzaken, kinderen met brandwonden door te dicht bij het vuur te komen, hinder voor de omgeving,…

  Waar moet je op letten?

  kampvuurHou bij het bepalen van een geschikte plaats voor het kampvuur rekening dat je een voldoende afstand van bomen, brandbare objecten,… bewaart.

  Leg ook je stapel hout op voldoende afstand van het kampvuur.

  Let er bovendien op dat brandweerwagens zich tot nabij het kampvuur moeten kunnen opstellen.

  Een groots kampvuur kan wel eens uit de hand lopen.

  Wil jezelf of anderen niet overtreffen om het grootste kampvuur te maken, maar beperk de omvang tot een diameter van maximum 3 meter en een stapelhoogte van 2 meter.

  Gebruik voor het aanmaken van het kampvuur zeker geen brandversnellers en verbrand enkel natuurlijk onbehandeld hout.

  Steek het kampvuur niet aan bij felle wind (opwaaiend stof en papier, flapperende kleding,…).

  Doof het kampvuur bovendien indien er plots een felle wind opsteekt. Bij langdurige droogte (bv. hittegolf) kan door de gemeente bovendien een verbod op kampvuren worden opgelegd.

  Voorzie in de buurt van het kampvuur steeds blustoestellen en emmers water.

  Met deze maatregelen hou je het beheersbaar én gezellig.

  Neem je verantwoordelijkheid als leider en hou toezicht op het kampvuur.

  Laat kinderen niet te dicht bij het vuur komen.

  Met een telefoontoestel met het noodnummer in je zak kun je de hulpdiensten snel verwittigen. Hou omwonenden te vriend en laat ze weten dat je een kampvuur organiseert.

  Slaaptijd? Doof het kampvuur overvloedig met water, waarbij je de vuurhaard regelmatig omwoelt zodat de hele massa wordt bevochtigd.

  Blijf ook na het doven nog waakzaam.

  Let op!

  Voor het aanleggen van een kampvuur is de toestemming van de burgemeester vereist.

  Dit doe je door één maand vooraf een aanvraag in te dienen met een schrijven aan:

  College van burgemeester en schepenen
  Grote Markt 21
  2800 Mechelen

  Meer concrete informatie vind je in: brandvoorzorgsmaatregelen voor het maken van een kampvuur

 • Wensballonnen, wat je zeker niet wenst…

  Wensballonnen (of ook ‘Thaise lampion’) toveren de hemel om tot een feeëriek schouwspel.

  Vooral tijdens de eindejaarsperiode duiken wensballonnen op, maar niet zonder gevaar.

  wensballonEen wensballon werkt volgens het principe van een heteluchtballon.

  Een brander met open vlam verwarmt lucht in een (rijst)papieren lantaarn en stijgt daardoor op.

  Bij achteloos en onjuist gebruik, kan een wensballon echter brand veroorzaken.

  Bijvoorbeeld als deze terecht komt in bomen, op gebouwen of andere brandbare objecten.

  Naast het brandgevaar zijn wensballonnen ook gevaarlijk voor het vliegverkeer.

  Het gebruik van wensballonnen is dan ook verboden in Mechelen!


  Meer informatie vind je hierover in het:Retributiereglement - 2014

 • Een kerstboomverbranding?

  Na de kerstperiode speel je misschien met het idee om een kerstboomverbranding te organiseren.

  Neem hiervoor de nodige voorzorgsmaatregelen.

  kertsboomverbrandingHou bij het bepalen van een geschikte plaats voor de verbranding rekening met een voldoende afstand van bomen, brandbare objecten,….

  Leg ook je stapel hout op voldoende afstand van het kampvuur.

  Let er bovendien op dat brandweerwagens zich tot nabij het kampvuur moeten kunnen opstellen.

  Een groots vuur kan wel eens uit de hand lopen, beperk dus de omvang van de vuurhaard tot een diameter van maximum 3 meter en een stapelhoogte van 2 meter.

  Gebruik voor het aanmaken zeker geen brandversnellers en verbrand enkel natuurlijk onbehandeld hout.

  Steek het vuur niet aan bij felle wind (opwaaiend stof en papier, flapperende kleding,…).

  Doof het vuur bovendien indien er plots een felle wind opsteekt.

  Voorzie in de buurt van het vuur steeds blustoestellen en emmers water.

  Met deze maatregelen hou je het beheersbaar én gezellig.

  Neem je verantwoordelijkheid als organisator, blijf nuchter en hou toezicht.

  Laat kinderen niet te dicht bij het vuur komen.

  Met een telefoontoestel met het noodnummer in je zak kun je de hulpdiensten snel verwittigen.

  Hou omwonenden te vriend en laat ze weten dat je een kerstboomverbranding organiseert.

  Slaaptijd? Doof het vuur overvloedig met water, waarbij je de vuurhaard regelmatig omwoelt zodat de hele massa wordt bevochtigd.

  Blijf ook na het doven nog waakzaam.

  Let op!

  Voor het houden van een kerstboomverbranding is de toestemming van de burgemeester vereist.

  Dit doe je door twee maanden vooraf een aanvraag in te dienen:

  College van burgemeester en schepenen
  Grote Markt 21
  2800 Mechelen

  Meer concrete informatie staan in de: Vergunningsvoorwaarden kerstboomverbranding

 • Barbecueën, een kunst…

  Een zomerse zon vraagt om een barbecue. Bedenk dat barbecueën ook risico’s met zich meebrengt, zoals elk open vuur.

  Met enkele voorzorgsmaatregelen kan al veel kwaad (en brandwonden) worden voorkomen.

  Barbecue op een geschikte plaats

  Een barbecue hou je uiteraard buiten. Doe je dit binnen, dan loop je gevaar op CO-vergiftiging.

  Plaats de barbecue op een vlakke ondergrond, zodat deze niet omver kan worden gelopen.

  Probeer een windvrije plaats uit te kiezen voor je barbecue. Is dit niet mogelijk, scherm de barbecue af met een windscherm.

  Neem je tijd en gebruik de correcte aanmaakmiddelen

  Neem je tijd om te barbecueën. Reken minstens op een half uur vooraleer de barbecue klaar is voor gebruik.

  Gebruik nooit methanol, benzine, brandpasta of petroleum als aanmaakmiddel. Deze kunnen in combinatie met open vuur een steekvlam veroorzaken. De vlam kan in de fles slaan, zodat die ontploft.

  Barbecue je met houtskool, gebruik dan bij het aanmaken van de barbecue speciale aanmaakblokjes of vloeistof.

  Controleer de datum van gasslang en -fles

  Barbecue je met gas, controleer dan de datum op de gasfles en ga regelmatig na of de gasslang geen gaatjes heeft.

  Deze moet om de 5 jaar vervangen worden en hetzelfde geldt voor de drukregelaar. Zorg ook dat de gasfles rechtop staat naast de barbecue.

  Hou water uit de buurt van een elektrische barbecue

  Barbecue je met een elektrisch BBQ, pas dan op voor regen.

  De combinatie water en elektriciteit zorgt voor kortsluiting. Zet een elektrische barbecue dus ook niet vlakbij een vijver of zwembad.

  Draag ontvlambare kledij en neem preventieve voorzorgen

  Pas op met licht ontvlambare kleding in de buurt van de barbecue. Draag bij voorkeur een linnen schort.

  Voorzie een branddeken of zet een emmer droog zand klaar om indien nodig te blussen. Dek de barbecue na gebruik af met zand.

  Barbecueën doe je zo:

  • Zet de barbecue niet te dicht bij tafellakens, parasols, tenten, tuinmeubels en struiken.
  • Blijf nuchter.
  • Hou kinderen en dieren uit de buurt van de barbecue.
  • Draag geen synthetische schort.
  • Houtskool blijft nog geruime tijd nagloeien. Zorg dat de kolen volledig zijn gedoofd voordat je opruimt. Verplaats nooit een brandende barbecue.

  Let op!

  Om op het openbaar domein te barbecueën is de toestemming van de burgemeester nodig.

  Dit doe je door tijdig een brief te richten naar:

  College van burgemeester en schepenen
  Grote Markt 21
  2800 Mechelen

  Meer info vind je op: Voorwaarden en voorschriften

Wist je dat ...

 • De gemeentelijke containerparken aanvaarden uit veiligheidsoverwegingen geen (lege) gasflessen. Schroothandelaren mogen dergelijke gasflessen evenmin inzamelen.
 • Ze moeten immers op een specifieke wijze behandeld worden en mogen daarom niet bij de oude metalen ingezameld worden.

Contacteer ons

 • Algemeen nummer: 015/ 280 280
 • Dringende interventie: 112
 • Fax: 015/ 21 97 90
 • brandweer Mechelen