• Preventie en het hoofd koel houden, dat is de boodschap. In dit filmpje leer je hoe je je huis brandveilig kunt maken.

  Snelheid is van levensbelang bij een brand. De geplaatste rookmelder geeft je al een voorsprong om te vluchten. En verder?

  Volg deze stappen om je woning veilig te verlaten:

  • Blijf kalm en waarschuw je huisgenoten.
  • Indien mogelijk onderneem je een bluspoging.
  • Volg het vluchtplan via de vastgelegde route.
  • Sluit ramen en deuren op je weg naar buiten, zo voorkom je dat het vuur zich snel verspreid. Open enkel de deuren die nodig zijn om te vluchten.
  • Door met de achterkant van je hand aan een deur te voelen, weet je of het veilig is de deur te openen. Een koele deur open je al hurkend, maar open zeker geen warme deuren.
  • Blijf zo laag mogelijk tegen de grond als er rook hangt. Hou eventueel een (vochtige) doek voor je mond.
  • Indien de vluchtweg naar buiten volledig is geblokkeerd, ga je naar de vluchtkamer. Dek kieren van de deur af met vochtige doeken. Open het raam voor frisse lucht en om je aanwezigheid duidelijk te maken aan de brandweer.
  • Bel de brandweer (112) als je over een telefoontoestel beschikt. Anders roep je om hulp vanuit het raam zodat een omstaander de brandweer kan verwittigen.
  • Bedek je gezicht en rol over de grond als je kleren vuur vatten. Of gebruik een branddeken om de vlammen te doven.
  • Neem de trap naar beneden. Nooit de lift!
  • Ga naar de verzamelplaats en bel de brandweer (112). Kijk of alle bewoners er zijn.
  • Breng de eerst hulp toe aan eventuele slachtoffers.
  • Ga nooit terug naar binnen! Ook niet voor je huisdier. Breng de brandweer op de hoogte van eventueel ontbrekende huisgenoten. Wijs de locatie van de brand aan en maak hen attent op mogelijke aanwezige gevaren (gasflessen, gevaarlijke producten,…).

  Blussen doe je met water of niet?

  Een beginnende brand in je woning kan je vaak zelf blussen. Water is een uitstekend blusmiddel voor de meeste branden. In je woning is het echter niet evident om onmiddellijk een hoeveelheid water tot je beschikking te hebben.

  Het vullen van een emmer of het aankoppelen van een tuinslang vraagt nu eenmaal enige tijd.

  Bovendien mag je nooit water gebruiken voor het blussen van een friteuse – of oliën en vetten in het algemeen – of elektrische apparaten onder spanning.

  Brandblusser

  Een brandblusser in huis is dan ook geen overbodige luxe. Brandblussers zijn draagbaar en je kan er een beginnende brand mee doven.

  Een brandblusser met 6 l water/schuim of met 6 kg ABC-poeder is hiervoor perfect bruikbaar.

  Enkele tips:

  • Plaats een brandblusser op een goed zichtbare en bereikbare plaats.
  • Een brandblusser heeft enkel nut als je weet hoe je deze moet gebruiken. Wacht niet met het lezen van de instructies tot je de brandblusser effectief moet gebruiken. Zo bespaar je tijd bij een brand.
  • Onderneem geen bluspoging als je jezelf daarmee in gevaar brengt! Stop dus tijdig met je bluspoging. Belangrijker is om jezelf en je huisgenoten in veiligheid te brengen.
  • Gebruik de brandblusser enkel in nood voor het doven van een friteusebrand of vlam in de pan. Maak bij voorkeur gebruik van een blusdeken of vochtige doek.
  • Bel steeds de brandweer (112), ook als je zelf de brand hebt kunnen doven. Er kunnen immers nog steeds materialen nasmeulen, die terug kunnen aanwakkeren. Ook op niet zichtbare plaatsen (in leidingen, in de dampkap,…) kunnen latente brandgevaren heersen.
  • De brandweer kan met een warmtebeeldcamera nagaan of er nog gevaren aanwezig zijn.
  • Laat een blustoestel jaarlijks controleren door een bevoegd persoon.

  Blusdeken

  In de keuken is ook de aanwezigheid van een blusdeken aangeraden.

  Een blusdeken is erg nuttig bij een vlam in de pan, een brand van je friteuse of een brandende prullenbak.

  Het blusdeken verhindert de toevoer van zuurstof tot de vuurhaard.

  Zo wordt de brand verstikt. Hang het blusdeken op een goed zichtbare plaats op.

  Brand en geen blusdeken bij jou?

  Gebruik als alternatief een vochtige doek.

  Hoe een blusdeken te gebruiken?

  • Neem het blusdeken zo vast dat je handen zijn beschermd.
  • Zorg er steeds voor dat je aangezicht is beschermd door het blusdeken.
  • Hou je lichaam zo ver mogelijk van het vuur vandaan door je armen te strekken.
  • Leg het blusdeken voorzichtig over de kookpot of friteuse heen. Let op dat je de kookpot niet omstoot.
  • Schakel de hittebron uit. Trek de stekker van de friteuse uit.
  • Laat het blusdeken lang genoeg liggen.

  Alle info i.v.m de juiste blusmiddelen vind je op: Sicli

 • Een goed voorgelichte brandweerman kan veilig blussen tijdens een brand bij zonnepanelen. Dat stelt de BelPV, de Belgische federatie van PV-bedrijven.

  Fotovoltaische zonne-energie

  Zonnepanelen zetten licht om in elektrische energie (fotovoltaische energie). Wanneer zonnepanelen bijbrand betrokken raken bestaat er een kans om tijdens het bestrijden vane brand, direct of indirect, in aanraking te komen met onder spanning staande bedrading.

  De energie die door een zonnecel wordt opgewekt, ook op bewolkte dagen, gaat via een gelijkstroomvoerende kabel naar de omvormer. Deze zet gelijkspanning om in wisselspanning.

  De omvormer wordt meestal in de meterkast of in de directe nabijheid van de zonnepanelen geplaatst. Indien de huisinstallatie spanningsloos wordt gemaakt schakelt de omvormer zichzelf uit.

  Er is dan geen spanningsvoerende draad meer vanaf de omvormer naar de huisinstallatie.

  Er kan nog welspanning staan op de kabel, vanaf de zonnecellen op het dak tot aan de omvormer. De zonnecellen blijven energie leveren!

  Individuele zonnepanelen leveren een relatief veilige gelijkspanning (kleiner dan 120 V). Meestal zijn zonnepanelen geschakeld (serie en/of parallel) en leveren daardoor een hogere onveilige gelijkspanning. Het herkennen van een zonnepaneel kan lastig zijn.

  Het verschil tussen zonnepaneel en zonnecollector is bij moderne panelen bijna niet meer van elkaar te onderscheiden. Het uiterlijk van een paneel geeft dus geen houvast. Er zijn zelfs zonnepanelen op de markt die er uit zien als dakpannen.

  De aanwezigheid van een omvormer kan duiden op aanwezigheid van zonnepanelen. Er zijn zonnepanelen in ontwikkeling die zichzelf volledig kunnen uitschakelen als er geen stroomafname meer plaatsvindt.

  Er zijn wereldwijd geen beschreven incidenten gevonden met ernstige afloop. Toch is het raadzaam om bij een incident waar mogelijk zonnepanelen bij betrokken zijn, de nodige voorzichtigheid in acht te nemen. Aangezien er weinig tot geen informatie over zonnepanelen binnen de brandweer aanwezig is.

  Spanningsloos maken; wat heeft geen zin

  • opbrengen van een schuimdeken op het paneel heeft geen zin, het schuim glijdt eraf en reflecteert de zon wat kan resulteren in een nog hogere opbrengst.
  • Het los koppelen of onderbreken van zonnepanelen, kan zelfs een vlamboog veroorzaken.
  • Stuk slaan van een aantal cellen, de overige cellen geven nog steeds spanning af.

  Fotovoltaïsche zonnepanelen zijn volgens de federatie niet gevaarlijker voor brandweerlui dan de straat oversteken zonder kijken.

  Als de brandweer goed geïnformeerd optreedt, worden veel risico's al uitgeschakeld, luidt het.

  Signalisatie

  Elektrocutie bij bluswerken kan alleen maar als een brandweerman beide draden van de gelijkspanning van de zonnepanelen tegelijk vastneemt, stelt de BelPV.

  Het blussen met water van een dak met zonnepanelen is veilig bij een minimum afstand van 5 meter waterstraal tussen spuit en zonnepaneel. Bij een sproeistraal mag dat zelfs tot 1 meter afstand.

  Een goed voorgelichte brandweerman kan veilig blussen bij zonnepanelen, benadrukt de federatie.

  De duidelijke signalisatie van de verschillende onderdelen van een fotovoltaïsch systeem is een eenvoudige preventieve maatregel.

Wist je dat ...

 • Het blusdeken kan je ook gebruiken voor het doven van de kleding van personen.

 • Let op: Zorg dat het blusdeken geschikt is voor een brandende friteuse of vlam in de pan.
 • Kijk na dat de vermelding EN 1869 op de verpakking aanwezig is.

Contacteer ons

 • Algemeen nummer: 015/ 280 280
 • Dringende interventie: 112
 • Fax: 015/ 21 97 90
 • brandweer Mechelen