• Een rookmelder laat je niet stikken!

  Wist jij dat als er 's nachts brand uitbreekt je heel weinig kans hebt om tijdig wakker te worden? Als je slaapt, ruik je immers niets.

  De rook van een brand verspreidt zich zeer snel en is verstikkend. Investeer daarom in voldoende rookmelders om jou en je gezin tijdig te alarmeren. Jaarlijks sterven er in België meer dan 100 mensen door woningbranden. Met de plaatsing van een rookmelder stijgt de kans om een brand te overleven tot 70%.

  Zorg mee dat we deze slachtoffers kunnen vermijden! Brandveiligheid is immers iedereen zijn verantwoordelijkheid.

  Bij een brand is niet vuur het meest bedreigend, maar rook.

  Meestal zijn slachtoffers van een brand al gestikt vooraleer de vlammen hen bereiken.

  Rook bevat dan ook vele giftige gassen die een verstikkende invloed hebben op het lichaam. Bovendien is rook pikzwart en verspreid zich zeer snel waardoor je zelfs in je eigen woning compleet gedesoriënteerd raakt.

  Kortom, rook is gevaarlijker dan vuur.

  Rookmelders redden levens

  Dat is meteen de reden waarom rookmelders in Vlaanderen in een aantal gevallen verplicht werden ingevoerd. Een minieme investering die het verschil maakt tussen leven en dood.

  Wie moet verplicht rookmelders installeren?

  Sociale huurwoningen
  Gebouwd voor 1950 vanaf 1 januari 2014
  Gebouwd tussen 1950 en 1969 vanaf 1 januari 2015
  Gebouwd tussen 1970 en 1979 vanaf 1 januari 2016
  Gebouwd vanaf 1980 vanaf 1 januari 2017
  Private huurwoningen
  Gebouwd voor 1945 vanaf 1 januari 2016
  Gebouwd vanaf 1945 vanaf 1 januari 2019

  Nieuwbouwwoningen (eengezinswoning, appartement, studio,…) en woningen waaraan renovatiewerken worden uitgevoerd. Bij de uitvoering van werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is, moeten er voldoende rookmelders geplaatst worden.

  Bij de vergunningsaanvraag moet worden aangeduid waar de rookmelders zullen geplaatst worden.

  Woningen waarvoor vanaf 1 januari 2013 een bijzondere sociale lening wordt toegekend, moeten eveneens uitgerust zijn met voldoende rookmelders.

  Rookmelders voor huurwoningen

  Huurwoningen waarvoor na 31 december 2012 een nieuw huurcontract werd afgesloten moeten uitgerust zijn met voldoende rookmelders. Voor bestaande huurcontracten is een gefaseerde invoering van de verplichting voorzien, met uitzondering van studentenhuisvesting.

  Hier werd een uitbreiding gemaakt naar bestaande contracten. Elke zelfstandige woning of kamer, bestemd voor de huisvesting van studenten, moet sinds 1 oktober 2014 uitgerust zijn met een rookmelder.

  Voldoende?

  Om aan de rookmeldersverplichting te voldoen moet op elke bouwlaag minstens één rookmelder aanwezig zijn. Voor kamerwoningen is het verplicht om in elke kamer een rookmelder te voorzien, evenals in elke gemeenschappelijke kookruimte.

  Voldoende rookmelders betekent dat 'de zelfstandige woning (eengezinswoning, appartement of studio) of kamerwoning op elke bouwlaag uitgerust moet zijn met minstens één rookmelder. In kamerwoningen moet bovendien elke kamer uitgerust zijn met minstens één rookmelder', zo staat op de website van het agentschap Wonen-Vlaanderen. De verhuurder is verantwoordelijk voor de aankoop en plaatsing van de rookmelders.

  Een woning zonder de nodige rookmelders wordt als niet-conform beschouwd. Ze wordt niet ongeschikt of onbewoonbaar verklaard, maar het verhuren ervan is wel strafbaar.

  Vanaf 2019 zullen rookmelders ook verplicht zijn in huurwoningen gebouwd na 1945 met een lopend huurcontract.

  Wie is verantwoordelijk?

  De aankoop en plaatsing van de rookmelders valt onder de verantwoordelijkheid van de verhuurder. Afhankelijk van het model kan de huurder verantwoordelijk zijn voor het vervangen van de batterijen als dat van toepassing is.

  Onderhoud van rookmelders

  De rookmeldersverplichting is een goede stap naar een brandveiligere omgeving. Hoewel rookmelders erg onderhoudsvriendelijk zijn, is het toch belangrijk een aantal aandachtspunten te respecteren. Zo is het aan te raden elke rookmelder 1 keer per maand te testen via de test knop.

  Belangrijk is ook uw rookmelders stofvrij te houden en ze zeker nooit te overschilderen. Vervang - afhankelijk van het model - tijdig de batterij en vervang na 10 jaar de rookmelder door een nieuw model.

  Meer informatie vind je in: de brochure 'Rookmelders'

   

 • Waar kan je het beste rookmelders plaatsen?

  Je hebt rookmelders gekocht? Prachtig. Maar alleen als ze correct geïnstalleerd zijn, ben je voldoende beschermd tegen brandgevaar.

  Neem daarom deze tips ter harte:

  • Alle woningen zijn veiliger als je ze beschermt met meerdere rookmelders. Het maakt niet uit of de woning verhuurd wordt of niet. Deze maatregel geldt ook voor woningen die een gedeelte hebben dat niet voor wonen wordt gebruikt (vb. praktijk).
  • Plaats minstens 1 rookmelder in de hal of het trappenhuis en op elke bewoonde verdieping van het huis.
  • Rookmelders in de keuken of badkamer kunnen sneller leiden tot valse alarmen door het koken en stoom. De keuken blijft wel een risicoplaats voor brand. Je kan hier kiezen voor een thermische rookmelder.
  • Alle andere kamers voorzie je best van een rookmelder. Ga eens na bij je thuis waar er mogelijk risico is op brand. Denk maar aan de berging met wasmachine en droogkast, de slaapkamer met televisie en elektronische apparaten, aan de elektriciteitsteller,…
  • Installeer de rookmelders aan het plafond op minstens 30 cm van de hoek. Op die manier kan de detector het snelst de rook oppikken.
  • Wanneer de rookmelder op de muur geplaatst wordt, doe het dan zo hoog mogelijk maar minstens 15 cm van het plafond verwijderd.
  • Plaats de rookmelder zodanig dat je er vlot bij kan voor onderhoud.
  • Zorg dat je de rookmelder ingeschakeld hebt nadat die geïnstalleerd is.

  Rookmelders breng je minimaal aan in de traphal tegen het plafond op elke verdieping of in de nachthal bij een woning met één niveau.

  Hoe plaats je een rookmelder?

  Het is aangewezen om maandelijks het stof van de rookmelder te verwijderen en ieder jaar de rookmelder schoon te maken met de stofzuiger.

  Overschilder nooit een rookmelder en stop de gaatjes nooit toe.

  Test je rookmelder maandelijks. In de meeste gevallen is hiervoor een testknop op de rookmelder aanwezig.

  Koop goede rookmelders!

  Rookmelders kan je kopen in allerlei elektro- en doe-het-zelfzaken.

  Bepaalde rookmelders zijn voorzien van een (niet-vervangbare) batterij met een levensduur van 10 jaar. Ze kosten iets meer, maar je moet de batterijen gedurende 10 jaar niet vervangen.

  Je dient een optische rookmelder aan te schaffen. Zoek op de verpakking naar de labels CE en EN14604.

  Hou steeds rekening met de wettelijke voorschriften in je gewest: Vlaanderen

  Het is evident dat rookmelders levens redden. Daarom is het - zeker gezien de geringe investering - essentieel dat u uw woning of pand van voldoende rookmelders voorziet.

  Dat is in bepaalde gevallen overigens bij wet verplicht. Maar de beslissing om rookmelders te plaatsen is slechts een eerste stap. Waar u ze plaatst is minstens zo belangrijk voor een efficiënte werking.

  Hoe meer rookmelders, hoe beter?

  Niet helemaal. Het is af te raden om rookmelders te voorzien op plaatsen waar het risico op een vals alarm groot is, zoals een garage, keuken of badkamer. In dat geval plaatst u beter een rookmelder in de buurt van die ruimte of kiest u voor speciale, thermische rookmelders.

  Met uitzondering van de plaatsen waar het afgeraden wordt, voorziet u voor een optimale brandbeveiliging het best een rookmelder in elke kamer.

  De minimumvereisten

  Voorzie steeds rookmelders tussen slaapkamers en uw huiskamer en keuken. Bestaat uw woning uit meerdere verdiepingen, dan monteert u het beste rookmelders op elke verdieping.

  Het is essentieel dat een rookmelder nooit verder dan 3 meter van de deur van uw slaapkamer of woonkamer verwijderd is. U wil namelijk niet het risico lopen dat u de rookmelder in geval van brand niet kan horen.

  Voorzie daarom indien nodig meerdere rookmelders.

  Enkele basisregels voor een goede plaatsing

  In de regel wordt een rookmelder op het plafond gemonteerd. Zorg ervoor dat u minstens 30 cm van de hoek vandaan blijft voor een snelle detectie. Bij een schuin toelopend plafond is het aangewezen de rookmelder te plaatsen op minstens 90 cm vanaf het hoogst gemeten punt.

  In situaties waarop een montage op het plafond niet mogelijk is, kan geopteerd worden voor een muurmontage. Respecteer in dat geval een minimumafstand van 15 cm vanaf het plafond verwijderd.

  Denk bij het installeren ook aan het onderhoud of het eventueel vervangen van batterijen. Rookmelders die op een moeilijk toegankelijke plek worden gemonteerd, zorgen achteraf vaak voor ergernis.

  Vergeet zeker niet om de rookmelders na hun installatie ook effectief in te schakelen.

  Meer informatie over rookmelders

  Heb je vragen over de installatie van rookmelders of over de brandveiligheid van uw eigendom?

  Wij adviseren u graag. Neem gerust contact met ons op, want uw brandveiligheid, is onze missie!

  Meer informatie vind je in: de brochure 'Rookmelders'

Wist je dat ...

 • Rook is een aerosol van verbrandingsproducten in lucht.
 • Witte rook bestaat vooral uit waterdamp, zwarte rook vooral uit roet (materie).
 • De meeste doden bij branden vallen door de rook. Dat gebeurt vooral door verbranding van kunststoffen, waarbij verstikkende gassen vrijkomen.

Contacteer ons

 • Algemeen nummer: 015/ 280 280
 • Dringende interventie: 112
 • Fax: 015/ 21 97 90
 • brandweer Mechelen