Administratie

Nieuw adres !

We hebben de zonale administratieve diensten die in de post Mechelen gehuisvest waren tijdelijk verhuisd naar post Duffel.

Het gaat over de personeelsdienst, HRM, boekhouding en de communicatiedienst. Ook het managementteam heeft hier tijdelijk zijn onderdak.

Adres: Spoorweglaan 2 bus 1, 2570 Duffel

Deze dienst helpt je verder met vragen over:

  • Facturatie
  • Aanvragen voor schoolbezoeken, toelichtingen op infosessies,…
  • Algemene administratie

Alle briefwisseling:

Spoorweglaan 2 bus 1
2570 Duffel
T: 015/ 28 02 80
F: 015/ 21 97 90

Met vragen over preventie zal de administratie jou doorverwijzen naar een verantwoordelijke van deze dienst.

Door de dienstregeling van de officieren is het mogelijk dat je vraag niet onmiddellijk kan worden beantwoord.

Vraag dan naar een mailadres of bel op een later moment terug.

F: 015 21 97 90

E: mechelen@bwzr.be

Stadsbestuur Mechelen:

Het College van Burgemeester en Schepenen
Grote Markt 21, 2800 Mechelen.

Brieven mogen ook gemaild worden naar stadsbestuur Mechelen of gefaxt naar het nummer 015/ 29 75 10.

De inkomende briefwisseling (brief, mail of fax) wordt ingeschreven op de dienst interne dienstverlening & protocol op onderstaande nummers.

T: (015 29 78 11 of 015 29 78 12).

Wist je dat ...

  • Alle documenten i.v.m (wetgeving, brandpreventie, en andere nuttige zaken kan je gratis downloaden via onze site.
  • Er zijn dagelijks ook drie preventieadviseurs aanwezig die je steeds verder kunnen helpen met allerlei vragen aangaande brandpreventie.

Contacteer ons

  • Algemeen nummer: 015/ 280 280
  • Dringende interventie: 112
  • Fax: 015/ 21 97 90
  • brandweer Mechelen