Preventie

We worden als brandweer in de eerste plaats gelinkt aan het blussen van branden, maar preventie is een even belangrijk onderdeel van ons takenpakket. Zo geven we advies op (ver)bouwplannen, milieuvergunningen en voeren we inspecties van gebouwen uit.

Voorbespreking
Advies
Inspectie
Wat kost het?
Contact

Voorbespreking

Wij raden je aan om complexe bouwprojecten eerst te komen bespreken met de brandweer vooraleer je een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning bij de gemeente indient.

Bezorg ons het formulier ‘bespreking brandweer’ via: preventie@bwzr.be.
We contacteren je binnen de twee weken om verder praktisch af te spreken.

Advies

Voeg bij je aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning bij je gemeente steeds het formulier ‘adviesvraag brandweer’ toe.

De gemeente maakt jouw dossier en de plannen voor advies aan de brandweer over.

Wij kijken de plannen na op vlak van brandveiligheid. We formuleren een advies op basis van de geldende regelgevingen en maken dit over aan de gemeente.

Inspectie

Onze preventietaken omvatten ook de controle van gebouwen op brandveiligheid. We gaan dan na of het gebouw is opgetrokken volgens het brandweeradvies en/of de geldende regelgevingen worden nageleefd.

Voeg bij je aanvraag tot inspectie steeds het formulier ‘controleaanvraag brandweer’ toe.

Afhankelijk van het doel van de inspectie stuur je je aanvraag naar onze preventiedienst of naar de burgemeester:

 • Inspecties voor het bekomen van een wettelijk attest (kinderdagverblijven, woon- en zorgencentra,…) en inspecties voor ingebruikname van een gebouw vraag je aan bij onze preventiedienst via: preventie@bwzr.be.
  We contacteren je binnen de twee weken om verder praktisch af te spreken.
 • Alle andere aanvragen tot inspectie dien je in bij de burgemeester. Hij/zij geeft ons dan opdracht om een controle uit te voeren.

Wat kost het?

Het retributiereglement is van toepassing op: Tarieven

 • een voorbespreking
 • een advies
 • een inspectie

Er wordt een vaste dossierkost van 25,00 euro aangerekend en 37,50 euro personeelskost per begonnen half uur.

Contact

Je kan voor preventievragen contact opnemen via: preventie@bwzr.be of telefonisch op het nummer 015/ 28 02 30

Wist je dat ...

 • Brandpreventieadviezen en inspectiebezoeken vallen ook onder het retributiereglement en zijn betalend.
 • Voor de organisatie van een evenement op het openbaar domein is steeds de toelating van het college van burgemeester en schepenen vereist.

Contacteer ons

 • Algemeen nummer: 015/ 280 280
 • Dringende interventie: 112
 • Fax: 015/ 21 97 90
 • brandweer Mechelen