Wat is gratis?

De brandweer oefent een veelheid aan taken uit. Naast het bestrijden van brand, redt de brandweer ook mensen uit een geblokkeerde lift, pompt kelders leeg, verdelgt wespennesten,…

Deze taken vragen het gebruik en verbruik van materiaal, personeel en een administratieve afhandeling. Sommige interventies zijn gratis, voor andere moet je betalen. Dit is bepaald in het retributiereglement.

Wat doet de brandweer gratis?

 • Brand bestrijden
 • Helpen bij dreigend brand- of ontploffingsgevaar
 • Ingrijpen om mensen te beschermen of te redden
 • Drenkelingen redden
 • Personen bedolven onder puin redden
 • Personen gekneld in een voertuig bevrijden
 • Mensen redden bij elektrocutie

Wanneer je ‘te goeder trouw’ de hulpdiensten verwittigt:

 • Je denkt dat ergens een bom ligt, hoewel het om een onschuldig pakket gaat
 • Je neemt een gasgeur waar, maar er is niets aan de hand
 • Je verwart zonlichtweerkaatsing met brand
 • Je houdt barbecuerook voor brand

Wat doet de brandweer niet gratis?

Met ingang van 08 januari 2015, voor een termijn eindigend op 31 december 2019, wordt ten bate van de brandweerzone Rivierenland een retributie gevestigd tot recuperatie van de kosten voor interventies en prestaties van de hulpdiensten:

Let op: er zijn verschillende interventies die vroeger gratis waren die nu te betalen zijn, een kleine opsomming:

 • mensen bevrijden uit een lift
 • het redden van dieren
 • kelders leegpompen
 • helpen bij stormschade (De interventies bij stormweer zijn gratis vanaf code oranje volgens het KMI.)

Om zeker te zijn welke interventies te betalen zijn, verwijzen we naar het retributieregelement, hierin vind je alles terug. Deze retributie valt ten laste van de begunstigde(n) of de verantwoordelijke(n) ten voordele of ten gevolge van wie de interventie en de prestatie geleverd worden.

Het tijdstip van aankomst ter plaatse en het tijdstip van vertrek na beëindiging van de werken worden in aanmerking genomen voor het bepalen van de retributie. Een begonnen uur wordt voor 1 volledig uur aangerekend.

In het Retributiereglement vind je de kosten voor de verschillende diensten van de brandweer terug.

Wist je dat ...

 • Voor het redden van vee of paarden is het dikwijls aangewezen om de hulp in te roepen van de eigenaar, hij is het meest vertrouwd met de dieren.
 • Voor het verdelgen van een wespennest wordt forfaitair 30 euro per wespennest aangerekend.
 • Dit tarief geldt voor één of meerdere wespennesten die gelijktijdig moeten verdelgd worden op hetzelfde adres of waarvoor binnen de maand moet teruggekeerd worden.

Contacteer ons

 • Algemeen nummer: 015/ 280 280
 • Dringende interventie: 112
 • Fax: 015/ 21 97 90
 • brandweer Mechelen