Officierenkader

De postoverste voor Mechelen is Kpt. Michel Michiels.

Er is een dagelijkse bezetting van min.19 man in de kazerne aanwezig (brandweermannen + officieren) om meteen elke interventie te kunnen bestrijden.

Het officerenkader bestaat uit; 4 kapiteins, 2 luitenanten en 3 adjudanten.

Het middenkader wordt bezet door 10 sergeanten en 10 korporaals.

{naam}

{graad}

{desc}

 

Adviseurs Gevaarlijke Stoffen (AGS)

Geven bij incidenten met gevaarlijke stoffen advies aan bevelvoerders en beleidsverantwoordelijken over deze stoffen en de mogelijke bestrijdingsmiddelen. Ze werken een plan van aanpak uit en doen dit alles met aandacht voor de omgeving en het milieu.

Oproepen

In de provincies waar al AGS’ers werkzaam zijn en er een wachtdienst bestaat, worden zij opgeroepen via het HC112/100.

Ook ons korps beschikt over eigen AGS’ers die zij kunnen oproepen.

Wist je dat ...

  • Op 1 januari 2015 werd Kol. Philippe Maudens aangesteld als de eerste zonecommandant van de zone Rivierenland.
  • Er zijn in ons korps ook twee AGS officieren.

Contacteer ons

  • Algemeen nummer: 015/ 280 280
  • Dringende interventie: 112
  • Fax: 015/ 21 97 90
  • brandweer Mechelen