Brandinterventies

Sinds de oprichting van ons beroepskorps in 1949 zijn er heel wat brandinterventies geweest die onze mensen bestreden hebben. In de jaren na de 2e WO was Mechelen de bakermat van de meubelindustrie en telde de stad heel wat stoelfabriekjes, schrijnwerkerijen, houtzagerijen enz.

Van brandpreventie was toen nog niet veel sprake en men nam het ook niet zou nauw met de veiligheid, een gevolg was dat vele van deze bedrijven te maken kregen met brandschade of zelfs helemaal uitbrandde.

Voorbeelden zijn de firma's: Huyghens, Piessens, Sofac, Satrima, De Zetelhallen ...

Door omstandigheden is er een gebrek aan info van bepaalde jaren en kunnen we hier tot onze spijt geen details meer van geven.

De evolutie en technische vooruitgang in de jaren '80 en '90 heeft ervoor gezorgd dat de woningen steeds beter en beter beschermd werden tegen brand. Ook de brandpreventie draagt hiertoe bij, met als gevolg natuurlijk het afnemen van branden.

Toch wijzen de statistieken uit dat er nog altijd minstens één brandmelding per dag binnen komt in onze centrale.

De belangrijkste en meest omvangrijke branden die nog bij veel mensen herinneringen oproepen zijn: de ontploffing van Meagas, de brand van Eurocan en Meurop, in augustus 1972 de brand van de St Romboutstoren, en in 2010 één van de grootste branden sinds de laatste vijftig jaar, nl de veiling in Sint Kat Waver.

Een terugblik van alle brandinterventies. Ons archief start in 1951.

{datum}
{naam}

{beschrijving}


 

Wist je dat ...

  • Volgens onze statistieken is er minstens een brandmelding per dag
  • Dit is natuurlijk niet altijd effectief een reële brand, ook brandalarmen werden hierin geregistreerd.

Contacteer ons

  • Algemeen nummer: 015/ 280 280
  • Dringende interventie: 112
  • Fax: 015/ 21 97 90
  • brandweer Mechelen