Hoe begon het ...

Om de evolutie van ons korps te bekijken gaan we terug tot in de 19 eeuw. Het oudst bewaarde reglement dat men terugvond in de stadsarchieven is dat van 1822.

Er was toen in feite nog geen sprake van een echt brandweerkorps. Alle stadswerklieden, vooral ambachtslui, zoals schouwvegers, metsers en schaliedekker die moesten bij brand mee helpen blussen.

In 1839 richt toenmalig Minister van Binnenlandse Zaken Nothomb een pompierskorps van 40 man op in het Arsenaal te Mechelen, (NMBS Centrale Werkplaats van de spoorwegen). Dit korps mocht ook in de stad optreden.

In 1859 komt er in Mechelen een nieuw reglement. Het brandweerkorps bestaat dan nog alleen uit stadswerklieden en vaste vrijwilligers die door de stad aangeworven worden, zij krijgen ook hun eerste uniform.

Tijdens de gemeenteraad in 1888 werd de toestand van het brandweerkorps besproken, er waren veel klachten over de pompiers: ze kwamen altijd te laat en de uitrusting was niet in orde.

Zo kwam men kwam tot het besluit om een nieuw korps in te richten dat beter moest uitgerust zijn.

1894

Hoe begon het allemaal ...

In 1894 wordt een vrijwillig gewapend korps opgericht dat duidelijk een militair karakter heeft. De eerste bevelhebber was Kpt. Alfons Hertsens.

Het bestaat uit 2 secties. De eerste wordt belast met ordehandhaving en politietaken, vandaar dat het gewapend was met een sabel en geweer en de tweede sectie deed dienst bij brand en hulpbieding.

De brandweermannen werden bij brand via een elektrische bel verwittigd. Dit was toen een primeur, aangezien er nog geen elektriciteitsnet bestond in de stad.

Een zekere De poorter had een systeem ontwikkeld dat bestond uit een batterij die gebruik maakte van de bestaande telegraaflijnen.

De stad was verdeeld in 4 wijken, die aangesloten waren op dit systeem.

Dit korps heeft bestaan tot aan de 2e W.O.

1949

Na de Tweede Wereldoorlog

Na de wederopbouw van de stad in 1945 (Mechelen werd tijdens oorlog zwaar getroffen door bombardementen), en de verdere industrialisatie kwam men tot de vaststelling dat een korps op basis van vrijwilligers niet meer haalbaar was.

Het Marchallplan van de VS zorgde mee voor de wederopbouw van Europa.

Zo kwamen er ook verschillende multinationals naar Mechelen, waaronder Dupont Denemours en Procter & Gamble.

Nu één van de voorwaarden die deze bedrijven stelden was, dat de stad Mechelen over een beroepskorps zou beschikken. In 1949 werd de basis gelegd van het beroepskorps.

In 1954 ging men van start met een volledig beroepskorps dat bestond uit 39 man.

Gedurende deze periode heeft ons korps reeds heel wat grote interventies gekend die zonder al te veel grote problemen verliepen.

1975

In memoriam

Ons korps werd tot op heden tweemaal in diepe rouw geduwd

De brandweer experimenteert in april 1975 met een net aan een helikopter van de Civiele Bescherming dat eventueel slachtoffers van een brand in een hoog gebouw kan redden.

Aan een terrein aan de watertoren in Walem wordt het net volgeladen met zware vaten en de helikopter stijgt op en landt weer veilig.

Dan volgt een proef met mensen. Vier brandweermannen en een gewetensbezwaarde bij de Civiele Bescherming nemen plaats in het net.

De helikopter stijgt en tot het afgrijzen van iedereen lost het net op vijftig meter hoogte. De brandweermannen zien hun collega's voor hun ogen neerstorten.

Niemand overleeft het. Toenmalig commandant Hendrickx heeft de verschrikkelijke taak om de familieleden van de slachtoffers op de hoogte te brengen en met haast ook vooraleer ze de ramp via de media vernemen.

Huidig Lt.Ronny Cornelis is dan dertien jaar en zit aan het middagmaal als commandant Hendrickx hem en zijn moeder vertelt dat zijn vader is doodgevallen.

Nog altijd is officieel niet geweten wat er gebeurd is, maar de brandweermannen geloven die uitleg niet. Alleen de helikopterpiloot kan de veiligheid van het net ontgrendelen maar hij ontkent dat hij de knop per vergissing heeft ingedrukt.

Niemand gelooft hem maar zijn fout kan niet bewezen worden.

De begrafenis in 1975 wordt een nationale hulde van brandweermannen van heel het land aan hun collega's.

Eénmaal nog beleeft de brandweer een nieuw drama. In 1999 maakt commandant Cassimon op zijn beurt mee dat één van zijn duikers (Paul Govaerts) bij een oefening verdrinkt in Hofstade ondanks de strenge procedures.

Ook hij moet die boodschap overbrengen aan de vrouw en de drie kinderen van het slachtoffer.

1982

Locaties van de kazerne

Toen in de zomer van 1951 onze brandweerdienst zich kwam vestigen, hier in de Dageraadstraat, zal wel niemand gedacht hebben dat de kazerne steeds verder zou groeien en uitbreiden. Vandaag voldoet ze niet meer.

De expansie en uitbreiding van het korps heeft ervoor gezorgd dat de huidige capaciteit ovoldoende is om al het materieel nog te kunnen stallen. Ook de infrastructuur zelf is compleet verouderd en er moeten om de haverklap herstellingen gebeuren.

In 2012 heeft een studiebureau een plan voorgelegd tot het bouwen van een nieuwe kazerne.

Als nieuwe locatie werd gekozen voor een perceel aan de Nekkersite. Als alles volgens plan verloopt moet de nieuwe brandweerkazerne operationeel zijn in 2017.

Waar is de tijd toen alle stadsdiensten zich nog samen vestigde in onze gebouwen ....

De stad Mechelen had de gebouwen van de oude meubelfabriek "La Ligna" aangekocht, en er werden verbouwingswerken uitgevoerd.

De brandweer werd gehuisvest op een deel van het gelijkvloers en op de eerste verdieping.

Nadat in 1980 en 1981 de diensten van Openbare Werken overgebracht werden naar de oude NOVA gebouwenaan de Grote Nieuwendijk , werd al de beschikbare ruimte ter beschikking gesteld van de brandweer.

De volledig vernieuwde kazerne werd officieel ingehuldigd op 12 juni 1982 in aanwezigheid van André.Kinsbergen toenmalig gouverneur der provincie Antwerpen.

De kazerne is door de jaren heen steeds verder uitgebreid en verschillende aanpassingen die noodzakelijk waren werden uitgevoerd.

Zo werd de binnenkoer volledig vernieuwd, er is nu een apart systeem in werking dat hemelwater opvangt, gescheiden van de riolering om achteraf terug te gebruiken bij het reinigen van persslangen.

Verder zijn er aansluitingen voorzien om water op te zuigen.

Op het gelijkvloers vinden wij de seinkamer, drie burelen, dokterscabinet, garages voor de voertuigen, bergplaatsen, glijpalen, kleedkamer voor de interventiekledij, magazijn met extra persslangen, onderhoudsgarage, droogtoren voor de slangen, sanitair, persluchtlokaal, garnierderij, containergarage, stapelrek voor divers interventie en zonemateriaal.

Er werd een sportveld aangelegd waar reeds verschillende voetbalduels door de beide compagnies werden betwist.

Op de tweede verdieping werd een volledig nieuw burelengebouw opgetrokken. De rest van de verdieping werd ingericht als slaapzalen en sanitair, keuken, kantine, tv-lokaal, leslokalen, archief, in totaal 1056 m².

De derde verdieping omvat een auditorium met 150 zitplaatsen, museum, turnzaal, bibliotheek, archief, en sanitair.

2000

Expansie van voertuigen en materiaal

Na het mileniumtijdperk maakt ons korps een grote progressie wat betreft rollend materieel en interventiegereedschappen.

Het wagenpark wordt steeds verder uitgebouwd met de moderste voertuigen.

In 2004 wordt er een nieuwe elevator in dienst genomen met een bereik van 27 m werkhoogte, het voertuig heeft ondertussen zijn nut reeds bewezen.

Ook een nieuwe containerwagen Mercedes Actros met laadkraan wordt geleverd.

Als één van de weinige korpsen in België komt er eveneens een multifunctioneel voertuig Mercedes Unimog de rangen versterken.

Deze wagen heeft zes verschillende functies waaronder; een kraanwerking, winch van 5 ton, kipbak, zoutstrooiinstallatie, een borstelveegmachine, en een hydraulisch vlottende pomp die een debiet kan leveren van 5000 L/min.

Het voertuig wordt ook ingezet wanneer het groot watertransport moet opgestart worden.

Wat interventiemateriaal betreft, wordt er ook een grote vooruitgang geboekt.

Hydraulisch en pneumatisch bevrijdingsgereedschap, kettingzagen van verschillende types, allerlei soorten indirecte verlichting, extra ledigingspompen.

Voor een volledig overzicht van dit materiaal bekijk je best de pagina: Infrastructuur en materiaal

2013

Nieuwe duikerswagen

Door de firma Somati Vehicles NV. werd een nieuwe duikerswagen geleverd, die volledig op maat werd gemaakt naar de noden van de manschappen.

Het betreft een Mercedes type: Sprinter Bestelwagen 519 CDI (A3)

Motorvermogen: 140 kW Euro V, wielbasis: 4325 mm.

MTM: 5 ton, laadvermogen: 1,16 ton.

Versnellingsbak: automatisch of manueel met 6 overbrengingen, inschakelbare 4 x 4 met kruipversnelling.

Inrichting

Zitplaats voor chauffeur en 2 passagiers, zwarte kunstlederen verstelbare zetels, elektrisch instelbare en verwarmde buitenspiegels.

Leeslamp voor de passagier, elektrisch bediende schuifdeur en elektrische trede aan beide zijden.

3 duikersstoelen type C&C met 3-puntsgordel: 2 stoelen in de rijrichting , 1 stoel tegen de rijrichting (dit laat toe max. 3 volledige uitgeruste duikers te vervoeren of 2 duikers + 1 begeleider).

Binnenzijde naadloos bekleed met PolyUrea, extra standverwarming type Webasto, geregelde airconditioning type Tempmatik.

Marifoon type ICOM VHF Marine, Transceiver IC-M23, digitale klok, 1 duikmasker Dräger Panorama Nova, Dive FF met communicatie type OTS.

2 explosievrije handlampen type MICA ML800, 1 draagbare werkplaatsverlichting type PELI 9430 Remote Area Lighting System, 1 verlichtingsballon met telescopisch statief en ballast type Sirocco 2M 1000 W HI-T.

1 stroomgenerator type, 2 drijfboeien.

Inzet

De duikerswagen is bestemd om een standaard duikploeg (2 tot max. 3 duikers) snel met al hun materiaal naar de interventieplaats te brengen.

Duikinterventies vinden plaats in het kader van personen of dieren in nood te water; reddingen op of onder het ijs; het vrijmaken van waterwegen en zoekacties op vraag van de politie.

2017

Nieuwe brandweerkazerne

De stad gaat in zee met een privépartner om de nieuwe brandweerkazerne en de stadsmagazijnen te bouwen. De gebouwen komen op de plaats waar nu de loodsen drie en vier van de Nekkerhal staan.

De nieuwe vorm van samenwerking met de privé biedt heel wat voordelen. De kazerne en magazijnen komen op het domein van de Nekkerhal, dat nu al is ingekleurd als gebied voor nutsvoorzieningen.

Er moet met andere woorden geen nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan worden uitgetekend. Dat betekent een serieuze tijdswinst van twee jaar, zegt Bart Somers.

Zoals het er nu naar uitziet, kan het dossier volgend jaar in aanbesteding gaan en kunnen de bouwwerken starten in 2016.

In 2017 moeten brandweer en uitvoeringsdiensten zeker hun intrek kunnen nemen in de nieuwe gebouwen, zo verklaarde burgemeester Somers in de pers.

Locatie nieuwe brandweerkazerne

Op termijn wordt gedacht aan mogelijke samenwerking met buurgemeenten Bonheiden en mogelijk ook Sint-Katelijne-Waver.

Zo’n driehonderd personeelsleden zullen verhuizen, 105 brandweermannen en 221 personeelsleden van de uitvoeringsdiensten.

Alles samen gaat het om een project van 12.400 vierkante meter waarvan 6.100 vierkante meter gebouw, 2.300 vierkante meter buitenaanleg en 4.000 vierkante meter parking en groen.

Voor de brandweerkazerne wordt in ruimte voorzien om op termijn de administratie te huisvesten wanneer de geplande regionale brandweerzone Rivierenland (arrondissement Mechelen en Rupelstreek) concreet wordt.

Wist je dat ...

  • Het eerste documenten die men terug vond in het stadsarchief dateren reeds van 1807, er was toen in feite nog geen sprake van een brandweerkorps.
  • In 1949 werden de eerste stappen gezet tot de vorming van een beroepskorps.

Contacteer ons

  • Algemeen nummer: 015/ 280 280
  • Dringende interventie: 112
  • Fax: 015/ 21 97 90
  • brandweer Mechelen