Zones

De hervorming van de civiele veiligheid heeft ervoor gezorgd dat de brandweerkorpsen (vanaf nu spreekt men over brandweerposten) ingedeeld worden in nieuwe zones.

De provincie Antwerpen is ingedeeld in 5 hulpverleningszones waaronder de zones:

 • Taxandria
 • Antwerpen
 • Kempen
 • Rand
 • Rivierenland

Terugblik

De voorbije periode is er enorm veel werk verricht om onze hulpverleningszone gestalte te geven. Deze oefening, met een grote impact op de brandweerposten, het bestuurlijke en de administratieve diensten, kostte veel energie. Een aantal veranderingen creëerden spanningen en zorgden voor moeilijke besprekingen.

De basisstappen zijn ondernomen. Zo vult de zone nu de taken die vroeger de gemeenten en steden voor haar rekening nam zelf in, zoals de personeelsdienst opstarten, een ict-dienst uitbouwen, het logistiek systeem invoeren, enz.

Een blik op de toekomst

Een volgende stap is de verdere uitwerking en de uitvoering van het zonaal meerjarenbeleidsplan. Het uitgangspunt van de zoneraad is steeds: een gelijkwaardige bescherming van al onze inwoners.

Eén van onze belangrijke doelstellingen is: in 99% van de interventies is het eerste voertuig binnen 13 minuten ter plaatse, het tweede voertuig arriveert binnen de 18 minuten en een derde wagen komt aan binnen 20 minuten na oproep.

Netwerk van posten

Hoe gaan we dit doel bereiken? Onze hulpverleningszone zal werken als een netwerk van posten. Hiervoor gaan we een aantal engagementen aan die we stap voor stap tegen 2025 willen realiseren.

Binnenkort wordt de zonale dispatching in gebruik genomen. Dit verloopt gefaseerd, met als doel dat het systeem tegen eind 2016 volledig operationeel is. Onze zone zal werken met een beschikbaarheidsmodule, de voertuigen zullen zonaal aangestuurd worden.

Door het opstellen van uniforme procedures zullen alle posten op dezelfde manier werken. Dit leidt tot een efficiëntere samenwerking tussen de posten.

Naast de klassieke brandweerwerking met de interventies, willen we inzetten op sensibilisering van onze inwoners (‘brandveilig leven’). We leggen de focus op bepaalde doelgroepen en op de ‘rode vlekken’ in onze zone.

Een ambitieuze zone

We moeten ambitieus durven zijn over onze dienstverlening naar de burger. Net als de 410.000 inwoners van de zone ben ik ervan overtuigd dat de brandweer ook na de hervorming een hoogstaande dienstverlening blijft leveren. We moeten met z’n allen uitkijken naar opportuniteiten en nieuwe ontwikkelingen op veiligheidsvlak. We moeten bereid zijn om te blijven evolueren.

Er zijn 19 gemeenten aangesloten bij de zone Rivierenland. De brandweerpost van Mechelen is als enige beroepskorps tevens hoofd van deze zone.

 • Aartselaar (beschermde gemeente, heeft geen eigen brandweerdienst, wordt beschermd door post Boom)
 • Berlaar
 • Bonheiden (beschermde gemeente, heeft geen eigen brandweerdienst, wordt beschermd door post Mechelen)
 • Boom
 • Bornem
 • Duffel
 • Heist op-den-Berg
 • Hemiksem
 • Lier
 • Mechelen (regiohoofd)
 • Niel
 • Nijlen
 • Putte
 • Puurs
 • Rumst
 • Schelle (beschermde gemeente, heeft geen brandweerdienst, wordt beschermd door post Boom)
 • Sint-Amands
 • Sint-Katelijne-waver (beschermde gemeente, heeft geen brandweerdienst, wordt beschermd door post Mechelen)
 • Willebroek

De 34 nieuwe hulpverleningszones in België

Wist je dat ...

 • Op 1 januari 2015 is de nieuwe zone gestart.
 • Voor de bugers zal er niets veranderen, de hulpverlening zal nog sneller en adequater gebeuren.

Contacteer ons

 • Algemeen nummer: 015/ 280 280
 • Dringende interventie: 112
 • Fax: 015/ 21 97 90
 • brandweer Mechelen